poisson, (Histoire naturelle) voyez LAMPRILLON. (I)